Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng chín, 2019

Xét nghiệm sàng lọc phân tích ADN quận 5 tphcm

Xét nghiệm sàng lọc phân tích ADN quận 2 tphcm

Trung tâm xét nghiệm ADN ngày càng nhiều và đa dạng trải dài từ Nam Định đến TPHCM. Với sự phát triển của các trung tâm xét nghiệm đòi hỏi dịch vụ xét nghiệm cũng cần được cải thiện.

Xét nghiệm di truyền xác định sự thay đổi trong nhiễm sắc thể, gen và protein. Phần lớn thoi gian xét nghiệm được sử dụng để phát hiện sự thay đổi được cho là cần thiết của các rối loạn di truyền. Kết quả của xét nghiệm di truyền có thể xác khẳng định hoặc loại trừ các nghi ngờ bệnh di truyền hoặc giúp xác định sự phát triển hay giảm bớt của các rối loạn di truyền.

Hiện nay, có khoảng vài trăm các xét nghiệm di truyền được sử dụng và có thể sẽ phát triển nhiều các xét nghiệm khác trong tương lai

Các loại xét nghiệm di truyền hiện nay

Sàng lọc sơ sinh: là các xét nghiệm được sử dụng cho các trẻ sơ sinh để xác định các bệnh rối loạn nội tiết và rối loạn chuyển hóa có thể chữa trị trong giai đoạn đầu ngay sau sinh. Chương trình xét nghiệm dành cho trẻ sơ sinh ch…